Cree language program

Kinosew ohci Otakwanimitisowin

1.tif

Kinosēw ohci

Otakwanimitisowin

2_3.tif

Nohkomis Brett, nohkomis Brett,

Kīkway ōma astew kīya ayapiy.

Eyokoci, okāw!

Eyokoci iyinikinosew!

Eyokoci atihkamek!

2_3.tif
scan%205.tif

Nohkomis Ray, nohkomis Ray.

Kīkway ōma astew kīya

kinosēw mahkahk. Anohc!

Eyokoci, okāw!

Eyokoci iyinikinosew!

Eyokoci atihkamek!

scan%205.tif
6_7.tif

Nitosis Jean, nitosis Jean,

kakīyaw kinosew kanacihaw?

Eyokoci, okāw!

Eyokoci iyinikinosew!

Eyokoci atihkamek!

6_7.tif
8.tif

Nimāmā, nimāmā,

kīkway ohci ōtākwan micisowin anihc!

Eyokoci, okāw!

Eyokoci iyinikinosew!

Eyokoci atihkamek!

More Cree Language Program Content

Skip to content